Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 323
(3233 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Petr Rafaj.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.7.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.7.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 26.8.2014 usnesení č. 246, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 323/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 644 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 645, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.