Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 326
(429 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 215
Novela z. o spotřebních daních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 29. 5. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 288).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 215/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 215/2, který byl rozeslán 15. 7. 2014 v 17:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Závěrečné hlasování proběhlo 25. 7. 2014.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 74, usnesení č. 389).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.8.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.9.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.8.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 26.8.2014 usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 326/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.8.2014.

Svým usnesením č. 588, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 28.8.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 215/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 215/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 9. 2014 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 6).

Témata EUROVOC: daň z pohonných hmotdaňová asignacespotřební daňzemědělská výroba