Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 327
(438 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 208
Novela z. o spotřebních daních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 208/0 dne 27. 5. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 284).

 • L

  Projednávání proběhlo 20. 6. 2014 na 11. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 358).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 208/3, který byl rozeslán 16. 7. 2014 v 9:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23., 30. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 97, usnesení č. 391).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.8.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.9.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.8.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 26.8.2014 usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 327/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.8.2014.

Svým usnesením č. 587, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.8.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 9. 2014 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 4, usnesení č. 397).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 9. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2014.

Témata EUROVOC: daňspotřební daňtabáktabákový průmysl