Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 328
(389 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 206
Novela z. o pedagogických pracovnících

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.8.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.9.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.8.2014.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 26.8.2014 usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 328/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.8.2014.

Svým usnesením č. 584, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.8.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2014.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 8. 2014.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 9. 2014.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 9. 2014.

Témata EUROVOC: odborná kvalifikaceučitelškolní výměna