Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 333
(36650 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.9.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 310.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.9.2014.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Tomáš Grulich, který přijal k tomuto tisku dne 30.9.2014 usnesení č. 320, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 333/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2014.

Svým usnesením č. 42, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská dohoda o přidruženíEvropské společenství pro atomovou energiiUkrajinaasociační dohoda