Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 336
(675 kB)
Návrh zákona o státní službě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Roman Sklenák.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2014 jako tisk 71/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 71
Novela z. - služební zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 27. 12. 2013. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0071P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 84).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71/9, který byl rozeslán 17. 7. 2014 v 20:38.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 7., 1., 27. 8. 2014 na 12. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 107, usnesení č. 393).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 9. 2014 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 9. 2014 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71/12, který byl rozeslán 3. 9. 2014 v 14:46.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 9. 2014 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 53, usnesení č. 395).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.9.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.10.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.9.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 24.9.2014 usnesení č. 180, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 1.10.2014.

Svým usnesením č. 595 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 10. 2014.
  Prezident zákon nepodepsal a 8. 10. 2014 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 71/13 (revokováno).
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 71/15.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 71/14 (revokováno).
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 71/16.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 59, usnesení č. 471).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2014.

Témata EUROVOC: povinnosti úředníkaprofesní statuspráva úředníkastatut úředníkastruktura státní správystátní zaměstnanecstátní úředníkveřejná službaveřejná správa