Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 338
(4509 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.9.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2014 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 338/2.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2014.

Svým usnesením č. 53, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.