Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 340
(12564 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Antonín Prachař.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.9.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.12.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2014 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 340/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2014.

Svým usnesením č. 44, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.