Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 342
(450 kB)
Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Roman Sklenák.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2014 jako tisk 242/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 242
N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 242/0 dne 26. 6. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0242P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 374).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 242/4, který byl rozeslán 23. 9. 2014 v 19:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 278, usnesení č. 443).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 15.10.2014 usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 342/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 639, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Témata EUROVOC: odměňováníoprávnění k výkonu službystatut úředníkastátní zaměstnanecstátní úředníkveřejná funkceveřejná služba