Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 348
(260 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Kořenek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2014. Vláda zaslala stanovisko 24. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2014 jako tisk 143/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 143
Novela z. o soudních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 143/0 dne 24. 3. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0143.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2014 (usnesení č. 59). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Wernerová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 381).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 143/3, který byl rozeslán 18. 9. 2014 v 11:58.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 281, usnesení č. 444).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 15.10.2014 usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 348/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 640, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 335/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 143/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 143/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 86, usnesení č. 548).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Témata EUROVOC: ceníknáklady řízenísoudní řízeníveřejně prospěšná služba