Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 355
(325 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 179
Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 179/0 dne 16. 4. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 225).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 179/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2014 na 17. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 422).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2014 usnesení č. 263, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 355/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 628, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Témata EUROVOC: eurofinanční transakcefinanční trhochrana údajůplatbapojištění osob