Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 356
(414 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 209
Novela z. o auditorech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 209/0 dne 27. 5. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 285).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 209/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 209/2, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 163, usnesení č. 423).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2014 usnesení č. 264, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 356/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 629, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 334/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 209/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 209/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 87, usnesení č. 549).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Témata EUROVOC: auditfinanční kontrolaodborná kvalifikacepravomoc institucesprávní dohledúčetnictvíúčetní