Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 361
(273 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Gazdík.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 26/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 26
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 2. 12. 2013. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0026.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 79).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 150 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 26/7, který byl rozeslán 23. 9. 2014 v 20:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 447).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 15.10.2014 usnesení č. 183.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 21.10.2014 usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 361/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 642, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Témata EUROVOC: jednací řád parlamentulegislativní procespozměňovací návrhzákonodárná iniciativa