Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 363
(267 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Dana Váhalová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2014 jako tisk 237/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 237
Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 237/0 dne 23. 6. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0237.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Václav Snopek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2014 na 17. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 434). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 234, usnesení č. 434).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2014 usnesení č. 270, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 363/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 643, v hlasování č. 65 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 266/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Témata EUROVOC: kontrolní mocnebezpečná látkaobranná politikasprávní kontrolastřelná zbraň a střelivoveřejná bezpečnostvojenské vybaveníúrazová prevence