Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 364
(263 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Antonín Prachař.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 258
Novela z. o podmín.provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 258/0 dne 3. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 385).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 258/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 258/2, který byl rozeslán 23. 9. 2014 v 18:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 301, usnesení č. 449).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2014 usnesení č. 273, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 364/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 636, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 260/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Témata EUROVOC: automobilpojištění zákonné odpovědnostipozemní dopravapřepravní předpisysilniční dopravastátní poznávací značkatechnická kontrola