Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 366
(1415 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. David Uhlíř)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident republiky Miloš Zeman.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.10.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.12.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2014 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 366/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 3.12.2014.

Svým usnesením č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 28, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.