Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 368
(12174 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.10.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.12.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2014 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 368/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 14.1.2015.

Svým usnesením č. 81, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.