Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 369
(2536 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.10.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.12.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Martin Tesařík, který přijal k tomuto tisku dne 17.12.2014 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 369/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 14.1.2015.

Svým usnesením č. 80, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.