Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 377
(4746 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.11.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 10.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.11.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 16.12.2014 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 377/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 14.1.2015.

Svým usnesením č. 71, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.