Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 378
(288 kB)
Návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 330
Vl.n.z.o výměně inf.o fin.účtech s USA pro účely správy daní

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 330/0 dne 30. 9. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 464).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 22. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 33, usnesení č. 464).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2014 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 378/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2014.

Svým usnesením č. 49, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Témata EUROVOC: Spojené státydaňdaňová kontrolafinanční účetnictvívybírání danívýměna informacíČeská republika