Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 379
(455 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 290
Novela z. o spotřebních daních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 290/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Josef Vozdecký a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 414).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 290/1 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 23. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 467).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 290/2, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 16:18.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 21, usnesení č. 516).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2014 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 379/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2014.

Svým usnesením č. 50, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Témata EUROVOC: alkoholický nápojdaň z pohonných hmotoznačení původuspotřební daň