Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 380
(354 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 291
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 291/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 450).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 291/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 291/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 291/3, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 17:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 29, usnesení č. 517).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2014 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 380/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2014.

Svým usnesením č. 51, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 12. 2014 poslancům jako tisk 291/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 12. 2014 poslancům jako tisk 291/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 250, usnesení č. 578).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotyharmonizace danísazba DPH