Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 381
(272 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 297
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav.postižením

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 3. 9. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Alena Nohavová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 25. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 433).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 21. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 297/2, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 19:11.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 8, usnesení č. 518).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2014 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 381/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2014.

Svým usnesením č. 40, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 329/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Témata EUROVOC: pomůcky pro postižené osobypéče o postižené osobytělesně postižený člověkzdravotně postižený člověkzdravotní průkazzákladní životní potřeby