Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 1
(1886 kB)
Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Daniel Jiránek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.11.2014.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 6.5.2015 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 1/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 164 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 165, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.