Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 5
(315 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 295
Novela z. o rozpočtových pravidlech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 453).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 295/5, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 18:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 43, usnesení č. 537).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 16.12.2014 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 5/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.12.2014.

Svým usnesením č. 59, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 22.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 25/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 12. 2014 poslancům jako tisk 295/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 12. 2014 poslancům jako tisk 295/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 583).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 1. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2015.

Témata EUROVOC: hospodářská podporarozpočtová pravidla