Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 7
(268 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Karel Šidlo.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2014. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2014 jako tisk 118/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 118
Novela z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 118/0 dne 10. 2. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0118.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 3. 2014 (usnesení č. 44). Určil zpravodaje: Ing. Kristýna Zelienková a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 268).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 118/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 118/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 118/4 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 118/5, který byl rozeslán 1. 10. 2014 v 15:08.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 46, usnesení č. 539).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 16.12.2014 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 7/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.12.2014.

Svým usnesením č. 67, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 354/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Témata EUROVOC: motorové vozidlopojištění motorových vozidelpojištění zákonné odpovědnostivlastnictví