Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 8
(352 kB)
Návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 267
Vl.n.z. o působnosti orgánů Celní správy ČR - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 267/0 dne 18. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Bc. Jiří Holeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 474).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 267/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 47, usnesení č. 540).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 16.12.2014 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 8/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.12.2014.

Svým usnesením č. 61, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 355/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Témata EUROVOC: celní dokladcelní formalitycelní kontrolacelní právocelní spolupráceduševní vlastnictví