Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 10
(294 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 292
Novela z. o dani z nemovitých věcí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 292/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Bc. Jiří Holeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 476).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 292/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 292/2, který byl rozeslán 2. 12. 2014 v 22:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 50, usnesení č. 542).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 16.12.2014 usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 10/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.12.2014.

Svým usnesením č. 63, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 22.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 23/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 12. 2014 poslancům jako tisk 292/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 12. 2014 poslancům jako tisk 292/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 12, usnesení č. 581).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 1. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2015.

Témata EUROVOC: daň z majetkudaňové přiznánídaňový poplatníkosvobození od daní