Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 11
(265 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 340
Novela z. o myslivosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 340/0 dne 8. 10. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 469).

 • L

  Projednávání proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 470).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 340/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 543).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 16.12.2014 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 11/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.12.2014.

Svým usnesením č. 66, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Témata EUROVOC: finanční pomochospodaření se zdrojilovregulace lovusprávní dohledživočišné zdroje