Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 15
(334 kB)
Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 57
Vl.n.z. o hranicích vojenských újezdů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 57/0 dne 10. 12. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Gabal a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 162).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17., 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 57/4, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 10:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 188, usnesení č. 570).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Josef Táborský, který přijal k tomuto tisku dne 13.1.2015 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 15/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 14.1.2015.

Svým usnesením č. 83, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.1.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 15/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 1. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 1. 2015.

Témata EUROVOC: administrativní členěníhranicekatastr nemovitostíregionální orgány státní správyvojenská základnaúzemní plánováníúzemní samospráva