Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 17
(420 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 339
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 339/0 dne 8. 10. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Ing. Marie Pěnčíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 458).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 339/1 (přerušuje projednávání).
 • L

  Projednávání proběhlo 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 506).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 339/6, který byl rozeslán 9. 12. 2014 v 11:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 245, usnesení č. 573).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.1.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Radko Martínek, který přijal k tomuto tisku dne 8.1.2015 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 17/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 14.1.2015.

Svým usnesením č. 79, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.1.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 41/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 339/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 339/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 86, usnesení č. 617).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 2. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2015.

Témata EUROVOC: ekologické zemědělstvíerozeochrana půdyvyužití půdyzemědělská půda