Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 19
(349 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 299
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.12.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 8.1.2015 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 19/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 14.1.2015.

Svým usnesením č. 77, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.1.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 299/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 299/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 83, usnesení č. 615).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 2. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2015.

Témata EUROVOC: environmentální politikaochrana životního prostředíprevence environmentálních rizikpřibližování legislativyvliv na životní prostředízdraví veřejnosti