Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 23
(387 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.1.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.4.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Hlavatý, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 23/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 129, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.