Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 25
(7841 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.1.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.4.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. František Čuba, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 251.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 128, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.