Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 26
(2563 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.2.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.4.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.2.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 24.2.2015 usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 26/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 159, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.