Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 27
(391 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jiří Dienstbier.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 17.3.2015 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 27/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2015.

Svým usnesením č. 103, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.