Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 31
(280 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jiří Dienstbier.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 262
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 3. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 472).

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 262/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/2, který byl rozeslán 20. 1. 2015 v 18:14.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 619).

Hlasování č. 95 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.2.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Kubera, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 31/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2015.

Svým usnesením č. 102, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 78/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Témata EUROVOC: kontrolní mockontrolní úřadpravomoc instituce