Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 32
(371 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 301
Novela z. o hospodaření energií - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 301/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 482).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 301/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 301/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 9:46.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 620).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 32/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.3.2015.

Svým usnesením č. 115, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.3.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 103/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2015 poslancům jako tisk 301/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2015 poslancům jako tisk 301/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 177, usnesení č. 719).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2015.

Témata EUROVOC: energetická bilanceenergetická politikahospodaření se zdrojiizolace stavbyregionální plánováníspotřeba energievyužívání zdrojůzásobování energiíúspora energie