Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 40
(289 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 308
Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 308/0 dne 4. 9. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Josef Uhlík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 487).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 308/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 16:31.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 618).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 20.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 18.3.2015 usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 40/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.3.2015.

Svým usnesením č. 119, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.3.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2015 poslancům jako tisk 308/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2015 poslancům jako tisk 308/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 178, usnesení č. 720).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2015.

Témata EUROVOC: bydleníbytové právorozvod vodytepelná energievytápění