Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 42
(280 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 298
Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 298/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Miloš Babiš a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 459).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 298/3, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 14:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 644).

Hlasování č. 206 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 42/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2015.

Svým usnesením č. 110, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Témata EUROVOC: ekologieenvironmentální politikageografický informační systémprávo na informacepřibližování legislativypřírodní zdrojezpřístupňování informací