Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 43
(271 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Daniel Herman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 266
Novela z. o Českém rozhlasu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 266/0 dne 18. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 473).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 266/1 (přerušuje projednávání).
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 266/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 266/3, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 16:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 645).

Hlasování č. 209 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 43/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2015.

Svým usnesením č. 113, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 79/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Témata EUROVOC: frekvenční pásmohromadné sdělovací prostředkyrozhlasové vysílání