Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 44
(2105 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.2.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.4.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Martin Tesařík, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 44/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.6.2015.

Svým usnesením č. 144, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.