Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 46
(6682 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miroslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.2.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2015 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 46/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 133, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.