Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 48
(1616 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2014

Navrhovatelem je Kateřina Arajmu.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.3.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Libor Michálek, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2015 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 48/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 134 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 135, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.