Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 51
(8746 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy DanŤok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.3.2015.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 431.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.6.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 24.6.2015 usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 51/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 198, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Etiopieletecká dopravaČeská republika