Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 52
(18632 kB)
Petice vyzývající Senát Parlamentu České republiky k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Zemana
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Michal Majzner.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Šesták, který přijal k tomuto tisku dne 5.11.2015 usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/1.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Šesták, který přijal k tomuto tisku dne 11.11.2015 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/2.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 10.12.2015.

Svým usnesením č. 304 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Svým usnesením č. 305 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 306, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - konstatuje.