Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 56
(9623 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Emilie Benešová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.4.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 56/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2015.

Svým usnesením č. 174, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.