Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 61
(1801 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Igor Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.4.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Burian, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 61/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2015.

Svým usnesením č. 176, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.