Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 68
(723 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.5.2015.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 474.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 11.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.5.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 68/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 190, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská unieIslandmezinárodní úmluva OSNsnižování plynných emisízměna klimatuČeská republika