Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 71
(2341 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Jaromír Novák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.5.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.5.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 24.6.2015 usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 71/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 22.7.2015.

Svým usnesením č. 178, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.